Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierz – precyzyjny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany również wiskozymetrem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w branży spożywczej oraz motoryzacyjnej, w zakładach chemicznych, a także przy produkcji opakowań, papieru. Testom poddawane są płyny – żywice, asfalt, lakiery i klej. W zakładach chemicznych zwykle używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierz – typy aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają czujnik, mierzący lepkość i temperaturę oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Lepkościomierz ViscoScope posiada walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania cieczy czystych.