Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentów.