ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących tego, jak wygląda faktura proforma? Wejdź na ihpweb.pl.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale również i gros osób realizujących zakupy w sieci, otrzymali choć raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym de facto jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Faktura proforma nie jest potwierdzeniem nabycia artykułów

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, stąd nierzadko spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się aczkolwiek zachować ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zakupu artykułów czy wykonania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedstawione mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Faktura proforma musi być zauważalnie oznakować

Faktura proforma posiada te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • datę oraz miejsce,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanej daty realizacji usługi bądź dostarczenia towaru.

By nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.