Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych 40 euro na flobo.io.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej czy później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy podkreślić, że taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów z wypłacalnością czy jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]