Restrukturyzacja – rodzaje i różnice

Restrukturyzacja – rodzaje i różnice

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w głęboki kryzys, zobowiązania wobec kontrahentów rosną z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można określić jako przekształcenie firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w rezultacie zwiększenie jej wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają mnóstwo możliwości zawarcia układu z wierzycielami, więc są wyraźnie bardziej ukierunkowane na przedsiębiorców. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli w latach wcześniejszych i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pozytywnych rezultatów: powstrzymać sfinalizowanie niepomyślnych ugód, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchronić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Przytoczony wyżej akt prawny dopuszcza cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po przygotowaniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się na ogół nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają z reguły przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem majątek dłużnika. Okres prowadzenia tego typu postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sam wyznacza, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tutaj jedynie zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Łączy się to jednakże z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji można zastosować w danym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować wyłącznie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku właściwe jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego lub sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeśli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki rodzaj będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj z usług doradcy restrukturyzacyjnego.