Badania operatorów – dlaczego trzeba im się poddać?

Badania operatorów – dlaczego trzeba im się poddać?

Zamów badania operatorów Bielsko

Kiedy mówi się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Konieczność ich wykonania taki przepisy nakładają także na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych sprzętów. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Prawo jasno określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, kłopotami ze wzrokiem czy zbyt wolną reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i to powoduje, że przeprowadzanie tego rodzaju testów jest tak istotne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także zdolność oceny odległości, prędkość reakcji oraz poziom koncentracji. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, używana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Najczęściej są to trzy-cztery lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – jeden-dwa lata.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]