Chcesz wynająć detektywa? Dowiedz się, jak może Ci pomóc

Chcesz wynająć detektywa? Dowiedz się, jak może Ci pomóc

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne także dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może nam pomóc.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.