Jak często należy wykonywać badania operatorów

Jak często należy wykonywać badania operatorów

Sprawdź, kto oferuje badania operatorów Bielsko. Skieruj się w to miejsce

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku sędziów, inne natomiast dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania są wykonywane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich charakter oraz jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie testowane.

Prawo a badania operatorów

Częstość przeprowadzania i specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów stosowanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem osób po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Warto przy tym pamiętać, że przebieg testów może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre elementy są w danym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się zwykle na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]