Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Tutaj możesz uzyskać poradę coacha psychologa

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach wymaga notorycznego dostosowywania się do jego bieżących warunków, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy większych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wspomóc się doświadczeniem jakimi dysponuje coach.

Kto korzysta z usług coacha biznesu?

Profesjonalny coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, otwiera ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale też otwiera szersze perspektywy awansu. Coach skupia się na ambicjach oraz celach klienta, dlatego sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na zrealizowanie ustalonych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha biznesu? To zwłaszcza dyrektorzy bądź prezesi firm, którzy pragną poszerzyć własne kompetencje w dziedzinie nadzoru i organizacji pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Podłożem owocnej w pozytywne wyniki pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem upływa na dokładnym wyznaczeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najdotkliwszych klęsk oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także wstępnie uzgodnić ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do uzyskania zakładanych wyników. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można połączyć się przez telefon albo komunikator. Po przeprowadzeniu ustalonej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie zamierzenia, jak również gdzie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]