Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]