Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

W tym miejscu odnajdziesz szczegółowe informacje w temacie rozwoju kompetencji pracowników

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników znamiennie przekłada się na sukces całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w duży wachlarz umiejętności miękkich to najistotniejszy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – odkryj utajone możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych kompetencji oraz uwarunkowań może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w budowaniu kadry, która będzie gotowa na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC wykonanej przez profesjonalnego doradcę zawodowego można ujawnić, który z pracowników posiada umiejętności przywódcze i zostanie dobrym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – przykładowo w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. zadania w grupach, symulacje, analiza konkretnego przypadku (case studies) czy wywiady. Dzięki nim można ujawnić prawdziwy potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z kadrą w postaci coachingu.

Poszczególne fazy audytów AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest rozdzielona na parę stadiów. Zaczyna się od określenia kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor wybiera narzędzia, które będą użyte w czasie sesji. Trzecim etapem jest zakomunikowanie celów sesji i tego, co planuje się dzięki niej osiągnąć. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty zespołów – powinno one zapewniać komfort, który pomoże osiągnąć cele sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje drobiazgowy, indywidualny protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są rekomendacje, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]