Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na ciągłym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Działalność Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne konsekwencje prawne.