Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

kontenery stalowe, pojemnik na śmieci metalowy

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]