Polski węgiel

Polski węgiel

Promocja polskiego węgla

Przez wzgląd na coraz silniejszą pozycję importerów węgla, poszerzających sukcesywnie swoją ofertę towarową, Tauron rozpoczął politykę umacniania wizerunku polskiego węgla.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel kamienny jest bardzo popularnym paliwem, a jego wartość energetyczna jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Węgiel stanowi jedno z tych źródeł energii, które jest nieodnawialne. Największe złoża węgla kamiennego zlokalizowane są w Chinach, w USA, Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie.

Węgiel wydobywany w Polsce

Węgiel jest w Polsce wydobywany na obszarze Górnego Śląska oraz Lubelszczyzny. U lokalnych dostawców można nabyć takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – ich wysoka kaloryczność i mała ilość odpadów, w postaci popiołu, jaka pozostaje po spaleniu wypłwa na fakt, że są to rodzaje najczęściej wybierane do ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel typu Groszek – drobny węgiel, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrociepłowniach i elektrowniach.